top of page

תמרי צור

תמרי צור

DIVE IN

מבית הצוללת הצהובה, ירושלים.

לפרוטוטייפ המלא

 

הפרויקט נעשה בשיתוף אליסה שובייב,

נורל שמש ודניאלה קראוסקופף נרקיס.

 

//

אפיון ועיצוב אפליקציה

bottom of page