top of page

תמרי צור

שני אנשים בעולם

ספר שנולד כמתנה לחברים קרובים

להולדת בנם הבכור.

מתוך מחשבה על הקשר בין ההורים ואיך הקשר הולך, מתהדק ומביא ליצירת פלא הבריאה- ילד.

 

//

כתיבה, איור ועיצוב ספר

bottom of page