top of page

תמרי צור

פטריות

יצירת שפה של רכיבים היוצרים מערכת.

הרכיבים אופיינו לאחר מחקר על עולם הפטריות, הן בהיבט הצורני והן בהיבט התקשורת שנוצרת ביניהן מתחת לאדמה.

//

עץ אורן ושרוך גומי אדום

bottom of page