top of page

תמרי צור

מיתוג תערוכת בוגרים

יצירת שפה גרפית למיתוג תערוכת בוגרים,

המרכז האקדמי ויצ״ו חיפה.

מעבדת מחקר

 

הסטודנטים בויצו הם חומרים חיים ותערוכת הבוגרים היא תצוגת התכלית של ממצאי המחקר. אנחנו עוקבים אחר התהליכים החומריים, הדינמיקות והתוצרים. במהלך העבודה על המיתוג חקרנו לעומק את ההגדרה שלנו למושג ״עיצוב מקרי״, השתמשנו בטכניקות שונות על מנת להגיע לתוצאות מקריות ומעניינות דרך תנועה ושינויים. חדריי העבודה שלנו הפכו להיות מעבדות מחקר קטנות לעיצוב ולמדנו עולמות מקריים שלמים על התנועה שלהם ועל החופש שלהם בפורמט, כל פורמט והמקריות שלו.

//

מיתוג אירוע

הפרויקט נעשה בשיתוף איתי נתן

ורומי יסעור

bottom of page