top of page

תמרי צור

פנימה החוצה פנימה

ספר המכיל תכנים שונים בנושא הבית.

בחרתי להסתכל על הבית מעיניים מציצניות, מהחוץ לפנים ומהפנים לחוץ.

מערכות היחסים המתקיימות בין האדם לביתו ולבית ממול.

לעמוד הצילומים מתוך הספר

 

//

עריכת ספר וצילום

bottom of page