top of page

תמרי צור

ניגון עתיק

ואם לחם תאבי או יין,
מן הבית אצא כפוף שכם
ואמכור את עיני השתיים
ואביא לך גם יין גם לחם.

אך אם פעם תהיי צוחקת
בלעדי במסיבת מרעייך,
תעבור קנאתי שותקת
ותשרוף את ביתך עלייך.

אם תרדנה בליל דמעותייך,
שמחתי לך אבעיר כצרור תבן.
אם תרחפנה מקור עצמותייך,
אכסך ואשכב על אבן.

אם תאמרי אל מחול לרדת,
על אחרון מיתרי אנגן לך.
אם תחסר לך מתנת הולדת,
את חיי ומותי אתן לך.

טריפטיכון בהשראת השיר ניגון עתיק (נתן אלתרמן).

העבודה מציגה מערכת יחסים רומנטית שמוטיב הקנאה תופס בה יותר ויותר מקום. ממקום נורמטיבי מגיעים לשריפה.

//

איור דיגיטלי

bottom of page