top of page

תמרי צור

מרצפות ישראליות

בשנת 1957 סבא רבא שלי הקים בית חרושת למרצפות בבני ברק.

מרצפות טראצו שנוצרו בבית החרושת ריצפו את בתי המשפחה לאורך השנים. הפרוייקט מציג תהליך פירוק והרכבה של נקודות בסיפור המשפחתי.

נקודות שיכולות להתחבר ולייצג למעשה את האתוס הישראלי-

החיים בגולה, תקופת הצנע, העבודה בפרדס, תנועת הנוער, הצבא,

שכול וזיכרון .

//

טכניקה מעורבת

החיים בגולה // בדים וחוטי זהב

תקופת הצנע // לחם שחור וקליפות בצל

העבודה בפרדס // קליפות תפוזים, ענפים ועלים מעץ התפוז ופיסות מעטיפות התפוזים

תנועת הנוער // חולצה כחולה ושרוך אדום

שכול וזיכרון // נרות נשמה, שעווה, גפרורים שרופים

על מדי צה״ל // מדי ב׳, כומתת צנחנים, שרוכי נעליים

bottom of page