top of page

תמרי צור

מפגש האחים ובניו

זה קורה במקומות הכי פשוטים ויומיומיים. אלו שישרקו לעברך כשאת עוברת ברחוב, שיעצרו לידך עם הרכב כשאת ממתינה לאוטובוס ויזמינו אותך לעלות, שיחצו את הגבול במבטים, במילים ובנגיעות.

יגרמו לך להרגיש כל כך קטנה. 

אחת מתוך אחת.

//

איור דיגיטלי

מפגש האחים ובניו
bottom of page