top of page

תמרי צור

אריזה גרפית - מרגי

יצירת אריזה גרפית לאמן יהונתן מרגי.

איך שני דימויים, לפעמים שונים ולפעמים דומים, יוצרים דימוי מעניין, מורכב וחדשני יותר. ב

מיוחד בתקופה כזו בה הצעד הבא הוא אל עבר העולם הגדול.

הדימויים נלקחו מעולמות מגוונים, שבכולם קיים קשר כזה אחר לעולמו של יונתן, לעתים בדימויים עצמם (ה-״1+1״) ולעתים בדימויים החדשים שנוצרו.

 

הצעה לפוסטרים, חולצות וmotion.

//

מיתוג דיגיטלי

bottom of page